Laudato si´

Metodický materiál Laudato si’ zpracovává přírodovědná a sociální témata do výuky náboženství nebo do katecheze. Cíle, obsahy a volba aktivit byly zpracovány na základě myšlenek papeže Františka v encyklice Laudato si’ – o péči o společný domov. Je určen pro cílovou skupinu žáků 1. stupně ZŠ, jak pro smíšené skupiny, tak jednotlivé ročníky. Metodický materiál zahrnuje zásobník aktivit k jednotlivým tématům, včetně anotací
a infoboxu. Katecheté a vyučující náboženství si mohou z těchto aktivit vybrat a připravit hodinu na míru. Nebo si mohou stáhnout přímo didakticky zpracovanou vyučovací hodinu na konkrétní téma, kterou jsme připravili z výše uvedené “banky” aktivit. Materiál lze použít také mimo výuku náboženství a katechezi v rámci farních pastoračních aktivit pro děti.

Cena: 60 Kč

Podrobné informace k platbě zde.

Autor: Lenka Bakalová
Ilustrace a grafická úprava: Radek Hejret
Jazyková úprava: Mgr. Barbora Holoubková
Lektoroval: Mgr. Eva Muroňová, Ph.D., Doc. RNDr. Pavel Nováček, CSc.

V metodickém materiálu byly použity citace z encykliky Laudato si’ papeže Františka (Laudato si’ papeže Františka: Buď pochválen : encyklika o péči o společný domov : 24. května 2015. Praha: Paulínky, 2015. ISBN 978-80-7450-187-6), fotografie s licencí Creative Commons CC0 Public Domain a biblické citace z českého ekumenického překladu Bible.

Tento materiál vznikl za finanční podpory nadace RENOVABIS.

UKÁZKY MATERIÁLŮ

Anotace a infobox

Téma Země – náš společný domov

Aktivity

Téma Země – náš společný domov

Téma Biodiverzita – rozmanitost života

Téma Voda – zdroj života

Téma Vzduch – čistý pro každého?

Téma Půda a jídlo – samozřejmost?

Téma Odpady – umění spotřeby

Téma Respekt a úcta – slunce vychází pro každého

Téma Pokoj a mír – na Zemi i v srdci

Metodika – popis vyučovací hodiny ve výuce náboženství nebo v katechezi

Téma Země – náš společný domov